Pazar , 22 Kasım 2020
Anasayfa / YAZARLAR / MEHMET AKARCA – Tekrar Seçim’e doğru!

MEHMET AKARCA – Tekrar Seçim’e doğru!

Sürekli koalisyon ihtimalleri üzerinde

duruluyor ama…

Dünya yıkılsa MHP ile HDP‘nin

yan yana gelmeyeceği gerçeği bir kez

daha vurgulanıp AK Parti dışındaki

partilerin birleşip koalisyon kurma

olasılığı devre dışı kaldığına göre…

AK Parti‘nin, CHP ile kuracağı bir

koalisyonda ‘kırmızıçizgi’ olarak öne

sürülen bilmem kaç maddelik şartlara

uymak için taviz vermesi hâlinde,

seçmendeki intibaı yerle bir olacaktır!

CHP‘ninki de, taviz kopartamaması

hâlinde hakeza!

CHP‘nin öne sürdüğü şartlar, parti

kimliğine geçmişten buyana yapışık

duran kin-haset duyguları barındırdığı

ve ülke kalkınması ile de herhangi bir

alakası bulunmadığı için, AK Parti

tarafından zaten kabul edilemez

niteliktedir!

Doğrusunu isterseniz;

Adamın biri yılan beslermiş hani…

Araları da çok iyiymiş ve bir gün

‘yılanın yılanlığı tutmuş’ adamın

minik çocuğunu sokup öldürmüş!

Bunu gören adam da elindeki baltayı

hırsla indirip yılanın kuyruğunu

kopartıp atmış…

Aradan bir süre geçmiş ve yılan

‘eskinin üzerine bir sünger çekip’

tekrar dost olmayı adama önermiş…

Adamın yanıtı -bilirsiniz- şu olmuş;

‘Bende bu evlât acısı, sende de

bu kuyruk acısı varken, bizim

dost olmamıza imkân yok!’…

İşte, her iki taraf için de en kalın

‘kırmızıçizgi’ aslında budur ve bu

kimlikleri nedeniyle bu iki partinin

koalisyonunun ülkeye yarardan çok

zarar getireceği de bugünden bellidir!

Geçmişte bu tip ‘zıt’ görüşlerin bir

araya gelip koalisyon kurduğuna çok

sayıda rastlanmış, ancak ortaya çıkan

sonuç her defasında ‘facia-hüsran’

olmuş, ülke ekonomik krizler-siyasi

çalkantılar içinde en dibe vurmuştur!

Peki diğer senaryo, AK PartiMHP

koalisyonu ne getirir ne götürür?

Her iki parti tabanı arasında son

derece bariz farklılığın olmadığı

bir gerçektir!

Ancak…

Ülkenin içinde bulunduğu şartlar;

Özellikle bazı batı ülkeleri tarafından

güney sınırımızda oldu-bittiye

getirilmeye çalışılan ve kurulma

aşamasındaki ‘Kürt Devleti’…

Devletin iyi niyetle sürdürmeye

çalıştığı ‘Çözüm Süreci’nin PKK

tarafından sürekli istismar edilerek

bölge halkı nezdinde güçlüymüş

izlenimi uyandırması ve bunun

oy’lara da yansıması…

Ve…

İç ve Dış hainlerin sürekli olarak

‘Kürt’ vatandaşlarımızı bu

argümanları da kullanarak kandırıp

kışkırtır nitelikteki propagandalarının

ayyuka çıktığı şu ortamda, ‘Türk

Milliyetçiliği’ mührü taşıyan bir

partinin koalisyon içerisinde yer

alması hayli riskli görünmektedir!

Buna bir de…

MHP‘nin ‘İçişleri Bakanlığı’nın

kendilerine verilmesini öne çıkardığı

yolundaki kulis bilgisini eklemeliyiz!

Bu takdirde…

Örneğin Ağrı’da banka soyguncusunu

eylemi sırasında polis yakalasa;

‘Sırf Kürt olduğu için polisin

zulüm uyguladığı’ yolunda ortamın

velveleye verileceği şüphesizdir!

‘Toplumun verdiği mesajı anlamak’

gerekçesiyle toplantı üstüne toplantı

yapmanın da pek bir anlamı yoktur!

Mesele,

‘Reis’ini yitiren teknede panik

çıkıp akıl tutulması yaşanması’

olarak özetlenebilir!

Ancak hemen sonrasında, rotanın

saptığı, teknenin hızla kayalıklara

doğru ilerlediği fark edilmiş, akıllar

elbet kısa sürede başlara gelmiştir…

Velhasıl, ‘olmayacak duaya âmin

demek’ yanlışına düşülmemelidir!

Bu işi ‘Tekrar Seçim’ temizler…

A haber