Pazar , 22 Kasım 2020
Anasayfa / GENEL / GÜNÜN AYET VE HADİSİ

GÜNÜN AYET VE HADİSİ

Sizler için seçtiğimiz âyet ve hadisi istifadelerinize sunuyoruz. İlâhi mesaja kulak verelim…

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”

(Fussilet,34)

Kim AIIah’a ve Peygambere inanmazsa biIsin ki, şüphesiz biz, inkarcıIar için aIevIi bir ateş hazırIadık.”
(Fetih, 13)

ALLAH RASULÜ’NDEN (s.a.s.): 

“Ey Allahım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”
(Ebu Dâvûd , Edeb,110)

“Cenaze namazı kıldığınızda, ölen için gönülden ve samimi dua ediniz.”
(Ebu Davud, Cenaiz, 56)