Perşembe , 13 Ekim 2022
Anasayfa / GENEL / DEVLET MUHTAÇLARA PUAN VERECEK

DEVLET MUHTAÇLARA PUAN VERECEK

Sosyal yardımlarda puan sistemine geçen Bakanlık, yardım taleplerini incelerken, hane ve yaşanılan bölgeleri dikkate alarak puan verecek. Böylece, ‘Muhtaç’ ve ‘Muhtaç değildir’ değerlendirmesi yapılacak.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yayınladığı genelge ile sosyal yardımlarda yeni bir dönem başlattı. Artık yardımlar için başvuranların hane ve yaşadıkları bölge özellikleri dikkate alınarak puan verilecek. Puanın durumuna göre “muhtaç” ya da “muhtaç değil” değerlendirmesi yapılacak. Bakanlığın, TÜBİTAK, TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte geliştirdiği sistem, kişilerin hane ziyaretlerinde tespit edilen ve sayısal bir değere dönüştürülemeyen göstergelerini, kendi içinde ağırlıklandırarak, hanenin yoksulluk durumuna ilişkin bir puan oluşturacak. Puanlamada bölgeler arası farklılıklar, kır-kent ayrımı da göz önünüe alınacak. Puanın muhtaçlığa ilişkin kesme noktasının altında bulunması durumunda “Muhtaç”, üstünde bulunması durumunda “Muhtaç Değil” şeklinde değerlendirme oluşturulacak.

Bu nedenle sisteme kaydedilen her hane incelemesi üzerinden hanenin muhtaçlık puanı tekrar hesaplanacak ve muhtaçlık değerlendirmesi güncellenecek. Bilgilerin doğruluğunda, vakıf personelinin sosyal yardım veri tabanına kaydettiği verilerin doğruluğu ve güncelliği belirleyici rol oynayacak. Bu nedenle hatalı ya da eksik işlem yapan personel hakkında işlem başlatılacak. Sistem hanenin muhtaçlık değerlendirmesinin yanı sıra, benzer puanı alan hanelere daha önce yapılan yardımların dağılımını ve puanı oluşturulan haneye daha önce yapılan yardım teslimatlarını da karar vericilere gösterecek. Uygulamaya başlanan sistem, ilk aşamada, sosyal yardımlara ilişkin olarak muhtaçlık kararını veren Mütevelli Heyetlerine yol gösterici nitelikte olacak.
24 Ağustos tarihli genelgede, “Sistem raporları hanelere ilişkin gizli bilgileri içerdiği için, sistem sonuçları ve raporları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kişiler ve kurumlarla paylaşılamaz” denildi.