Cuma , 20 Kasım 2020
Anasayfa / GENEL / YAVUZ SULTAN SELİM’İN ZOR GÜNLERİ

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ZOR GÜNLERİ

Araştırmacı-Yazar Mehmet Emin Gerger ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan Topdemir’in birlikte yazdıkları; “Şiir ve Belgelerle Hadimü’l-Haremeyn Padişah-ı Cihan Yavuz Sultan Selim Han” Kitabı yayınlandı.

Gerger Yayınları’nın 37. Kitabı olarak yayınlanan kitapta, “9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatı, kişiliği, mücadelesi, İslam’a ve Müslümanlara yaptığı büyük hizmetler, zaferler, Şiir ve Belgeler ışığında ele alınıp ortaya konuluyor.. Osmanlı’nın Cihangir Padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ın yapmış olduğu “Tarihi Konuşmaların” da yer aldığı kitap dört ana bölümden ve 174 sayfadan oluşuyor.

Kitapta dikkat çeken bazı başlıkar şunlar:

Önsöz.. Yavuz Sultan Selim Han / BİRİNCİ BÖLÜM: Yavuz Sultan Selim../ Selim (Yavuz Sultan Han-ı Evvel ) /Cennet MekanYavuz Sultan Selim Han’ın Fetihnamesi/ Dokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim/ Yavuz Der Zikr-i Merhum ve Mağfur Hazret-i Sultan Selim.

İKİNCİ BÖLÜM: Yavuz Sultan Selim Han Hakkında Yazılmış Şiirler / Yavuz Sultan Selim Han Gazi Hazretlerinin Eş’ar-ı Şahanelerinin Tesdisat ve Tahmisatı Tevhid-i Bari / Münacaat / Mersiye/ İbn-i Kemal.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yavuz Sultan Selim Divanı’ndan Şiirler / Münacaat Der Tevhid-i Bari Celle Şanühü / Der Tevhid / Der Naat-ı Resul

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Fotoğraf ve Belgelerle Yavuz Sultan Selim Han. Yavuz Sultan Selim Han Tarihi konuşmalarından bazı bölümler şöyle: -“İslam’ı (Müslümanları) bir noktaya cem (toplamak) için, Hind ve Turan’a gideceğim ve Şark ve Garp’ta İ’lay-ı Kelime’ye (Allah yolunda) çalışacağım! Zâlimlere, evladım olsa merhamet etmeyeceğim! Zamanımda rahata varmak ve halka tasallut etmek mümkün olamaz. İşte benim halim budur…”

-“Ben bu Saltanatı, mücerred İslâm’a hizmet için pederimin (babamın) elinden aldım ve âlemi (dünyayı) ıslah etmek uğruna birader ve biraderzâdelerimi feda eyledim! İptida size Bey’at (Biat) teklif ettim, kabul ettiniz. Ben de hevab ve huzur-i terk ile Din-i Mübin’in (İslam Dini’nin) te’yidine uğraşıyorum. Sizin, “İslâm’ı ihya etmek” gayeniz değilse, benim de Saltanata nefsü’l-emmarede kat’an (kesinlikle) hevesim yoktur!”

-“Dünya, bir Padişah’a kifayet edecek (yetecek) kadar vasi’ (geniş) değilmiş!” (Yavuz Sultan Selim Han)

Gerger ve Topdemir’in yeni Kitabı, Öğretmen, Öğrenci, araştırmacı ve yöneticiler başta olamak üzere “Mekke ve Medine’nin hizmetkarı” Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han’ı daha yakından ve doğru olarak tanımak isteyen bütün kitap severler için, heyecan verici, ufuk açıcı ve çok önemli bir başucu kitabı durumunda..