Cuma , 20 Kasım 2020
Anasayfa / GENEL / ERTUĞRUL GAZİ DÖNEMİNDEN TERİMLER!

ERTUĞRUL GAZİ DÖNEMİNDEN TERİMLER!

Kudret Kalemi: İnsan aklına ve yaratan Tanrı’nın gücüne atıfta bulunan bu tamlamayı, dinî ilimler “ilah-i kalem” şeklinde tanımlıyor.
Evran Çağırmak: Bir beldede yaşayanların meydanda toplanmaya çağrılması, seferberlik ilanı. Ateş Kârhanesi: Körüklü ateş ocağında kızdırılan bakır, pirinç, kalay gibi madenlerden, örs ve tezgâhlarda çeşitli araç gereçlerin yapıldığı iş yeri.
At Kayığı: Ulaşım ve taşımaların hayvanlarla yapıldığı dönemlerde Boğaz, Haliç, Körfez kıyıları arasında yük ve binek hayvanlarının bindirildiği büyük kayıklardı.

Mahan: Oğuzların ana yurdu Horasan’da, Merv kentine yakın bir yerleşim. Cengiz Han’ın Horasan’ı istilasında batıya göçen Oğuz boyları arasında Mahan yöresinden Osmanoğullarının mensup olduğu Kayılar da vardı.
Herise: Daha yaygın adıyla keşkek. Kabuğu çıkarılmış buğday ve kemiksiz koyun gerdanının kazanda ağaç kepçeyle ezilerek pişirilmesiyle hazırlanan macun kıvamında Anadolu Yemeği. Çiriş: Yaprağından yöresel yemekler yapılan zambakgillerden bir kır bitkisi. Kurutulan kökü öğütülüp toz haline getirildikten sonra sulandırılıp tutkal yapılırdı.
Dolap: Eski Türk çarşılarının merkezinde yer alan bedestenlerin iç cephelerindeki kapaklı/kepenkli, önü sekili, dükkân işlevli nişler.
Ertuğrul Gazi döneminden ilginç terimler9/11
Arusek: Yeşil pembe hareli sedef. Bu sedefle ve kakma tekniğiyle yapılan kutu, tavla, satranç, rahle, kemençe bezemelerine de ‘arusek’ denir.Ertuğrul Gazi döneminden ilginç terimler10/11
Kuşgözü Akçe: Ele zor gelen ufaklık ve incelikte gümüş para birimi.XiUW3_1453620217_506