Cumartesi , 6 Haziran 2020
Anasayfa / GENEL / SALİSEDEN SANİYEYE…
Dr.Mehmet BOZKUŞ Siyaset Bilimci

SALİSEDEN SANİYEYE…

 

Dr.Mehmet BOZKUŞ
Siyaset Bilimci

Bilmek!
Kendini Bilmek
Şartları Bilmek
Rakibinizi Bilmek
Akıllı Bilmek
Güç ve Cesaret ile Bilmek
Devlet için bunların hepsi bütün olarak kendi çıkarlarını bilerek
yönetmek,yönettirmek,yönlendirmek,etkilemek ve uygulamaktır.
Birinci Dünya savaşı ile Osmanlı İmparatorluğunu yaptıkları gizli
mutabakatlarla paylaşan ülkeler (Rusya’nın bu ülkeler içinde olduğu ancak Bolşevik İhtilali nedeni ile ayrılıp gizli planı açıkladığı hepimizin bilgisi
dahilindedir.) İngiltere ve Fransa(Bu gün için AB =Almanya ve Fransa )
yerine günümüz şartlarında yerini alanların ABD ve Rusya olduğunu
görmekteyiz.
Bölgenin huzura kavuşmasının önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkan
bu ülkeler tarihte olduğu gibi bu günde aynı oyunları oynamak ve sergilemek
için sahnede olduklarını görmekteyiz. Rakip aynı oyun karakterleri bir farklı
yaklaşım yapıları ile yerlerini alarak istediklerini elde etmenin peşinde
olduklarını görmekteyiz
AB’nin ekonomik güç olarak girmek istemedikleri Suriye’de Türkiye’nin attığı
adımlara karşı çıkarak türlü senaryolar ile dünya kamu oyunu yanılmaya
çalıştıkları görülmekte ve bundan destek alan terör örgütlerinin önündeki
bütün engelleri kaldırarak uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak
Türkiye’ye karşı istedikleri algısal stratejileri sahneye koymaktalar
Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların kendi çıkarlarının yok olması
sonucunu doğurduğunu gördükleri yerde elde ettikleri kazanımların kayıp
olacağı korkusuna kapılarak Türkiye aleyhine dün AB Parlamentosunda
İtalyan görevlendirilmiş seçilmiş milletvekili ile Türkiye aleyhine gösteri yaptığı
arena alanına çevirdikleri bir durumu gördük.
Oysa ki İtalya terörist başının Suriye’den çıkarılmasından sonraki önemli
duraklarında birisi olduğunu bu gün dahil terör örgütüne karasal mayınları
verdiğini unutmamamız gerekir.
Yine Akdeniz’de GKRK ile yaptıkları anlaşma ile sözde elde ettikleri karbon
yataklarını arama ve çıkarma anlaşması imzalayan firmanın İtalyan şirketi
EWNİ olduğunu görmeliyiz. Akdeniz’de zengin karbon yataklarına Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti haklarını yok sayarak elde etmek istemeleri Türkiye
bakış açıklarının göstergesidir. Türkiye olarak gerekli cevap Akdeniz’de
İtalyanlara verilmiş olup diğerlerine de gerekli cevaplar verilmeye devam
edilecektir.
AB’nin Suriye’nin yeniden yapılanmasında yer almak isteyecektir. AB dahilinde
Rusya İsrail ilişkileri bölge içinde yeni oluşumlara yol açacağı ortadadır.
Netanyahu’nun seçimleri kaybetmesi ile devlet politikasını değiştirmeyen
ancak denge değiştiren ve hayallerinden vazgeçmeyen İsrail yalnızlaşma
değil birlikte olma politikasına dönecektir.
Yeni dönem Barış Pınarı ile başlamış olarak bölge ve dünya terörle savaş
dönemini bitirmiş bir duruma geleceği görülmektedir. Küreselleşme sonucu
artan mikro milliyetçi akımların gelişmiş ülkelerin önümüzde süreçlerde diğer
ülke insanlarına bakış açılarını önemli ölçüde etkileyecek ve kendi içlerinde
bir çok sorunun ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Sömürgeci devletler şimdiye kadar başkalarının zenginliklerini kendi
zenginlikleri olarak kullanıp, varlıklarını sürdürme savaşını dünden daha çok
masraf yaparak sağlama gayreti ve politikaları içinde olmaya
başlayacaklardır.
Teknolojinin getirdiği hızlı habere ulaşım, sosyal medya üzerinde etkileşim
algısal oyunlar bundan sonra emperyal ülkeler için önemli bir tehdit unsuru
olarak aleyhlerine dönmeye başlayacaktır.
Bu kapsamda ABD büyük güçlerle mücadele politikasına dönecek ve yeni
düzenin oluşumunda bir çok ülkeyi kendi lehine çevirmek için politikalar
izlemeye başlayacaktır.
Günümüz artık DEVLETLER ile çalışanların kazandığı
Örgütlerle çalışan ülkelerin kayıp ettiği bir döneme gelmiştir.
Gelinen nokta tercih yapma başlangıcı, yeni yol haritalarının belirlendiği ,yeni
sahne ve yazarları ile dünya yeni oyun kuranlarla oyun bozanların birlikte
yürüdüğü dönem olarak karşımıza çıkıyor.
Unutmayalım ki
Oyun bozmak içinde oyunu okuyup oyun kurmak gerekir.