Cumartesi , 30 Mayıs 2020
Anasayfa / GENEL / DÜNKÜ DEVLET TARİHİ DEVLET…
Dr.Mehmet BOZKUŞ Siyaset Bilimci

DÜNKÜ DEVLET TARİHİ DEVLET…

Dr.Mehmet BOZKUŞ
Siyaset Bilimci

Kendi kuruluş tarihinde acımasızlıklar dolu bir geçmişi olan, sadece kendi
çıkarları etrafında görüşler üreterek dünyayı yönetenlerin, gücünün kayıp
etmelerinin başladığı dönemle yeniden yönetenlerin ve yönetilenlerin
oluşacağı yeni dünya düzeninin oluştuğu süreçte güçlü olanların güçlerinin
kaybetmek istemedikleri bir zamandayız.
Devletler kurup devletler fetih edenlerin dünün devletleri tarafından tehdit
edilme ve yönetilme süreçlerinin sonuna gelindiği ABD’nin dünya düzeninde
yeniden yönetme güçlü devlet yapısına kavuşma politikaları ile kayıp ettiği
üretime geri dönme kendi ekonomisini canlandırma süreçleri içinde yeni
rakiplerine karşı direnç ve dirençe destek vermeleri için etki altına almaya
çalıştığı ülkeleri kontrol etme isteklerini görmekteyiz.
İngilterenin Brexit ile AB çıkması için Muhafazakar Partinin seçimleri
kazanması ile ABD’nin dünyayı yönetmek için İngiltere ile yola yeniden
çıkacağı bir dönemde Fransanın AB liderliğine soyunma hayalleri ile hem
Avrupada yeniden söz sahibi olma hemde bölgemizde yeniden varolma
gayretleri içinde olduğunu.
Dünya bu geçişkenlik döneminde ekonomi,sosyal olaylar,toplumsal etkileşim
süreçleri,teknolojik gelişmeler, sağlık otomasyon savaş teknikleri,uzay
savunma sistemleri gibi ülkelerin birbirlerini etkileme alanına aldıkları
dönemdeyiz
ABD’nin Çinli öğrencileri kabul etmediği ABD Başkanı Trump Çin ile teknoloji
transferine karşı önlemlerin alınmasını istediği , dolayısıyla Çin ile ABD
çekişmesi AB Rusya ABD çekişmeleri yaşandığı süreçlerle ;
ABD’nin Latin Amerika ülkeleri Venezuella,Küba,Bolivya üçgeninde kendine
yakın yönetimleri iktidara getirme gayreti içinde olması ile arka bahçesinde
güvenli bölge oluşturma gayretleri
Soğuk savaş dönemi sonrası ABD hinterlandı alanında olan ülkelerle ilişkileri
ve kendi alanında tutma istekleri, bu ülkelerin yeniden ABD mi yoksa başka
oluşumlarla mı yola gitme isteklerinin yarattığı ABD açısından sorunlu
süreçlerle yeni yapıların temelinin atılması ve bunda aktör olan ülkelerin
ABD’ye karşı sergiledikleri tutumlar
Ortadoğuda Irak işgali sonrası gelişmeler karşısında ABD’nin bölgede
istenmeyen ülke konumuna gelmesi terör örgütlerinden kendine sözde
müttefikler oluşturma gayretlerinin ABD açısından diğer ülkelerde yarattığı
rahatsızlıklar
ABD’nin Türkiye’ye karşı CAATSA uygulamları çerçevesinde Türkiye’ye karşı
ABD’deki çeşitli yapıların yaptıkları ile müttefiklik ve stratejik ortaklık yapısına
aykırı davranışları ve Türkiye’nin haklı tutumları,
ABD’nin sözde Ermeni soykırımını tanımasının ABD’nin Türkiyede kötü
durumda olan imajının dahada kötüleşmesi toplum nezdinde değersizleşmesi,
NATO ve ABD ilişkileri Türkiye’nin o dönemde güvenlik sorunları ile başlayan
ilişkilerin bu gün geldiği durum ise güven yerine güvensizlik, işbirliği yerine
işlevsiz kalma ve yeni yollar arama
Türkiye’nin güvenlik algısına karşı tehdit oluşturma,CAATSA ve benzeri
uygulamalarla Türkiye ABD ilişkileri ne zaman kopacak veya kopma
noktasına geleceğinin tartışıldığı ,
Bütün bu yaptırımlara karşı Türkiye’nin geçmişte yaptığı gibi bu günde
yapacakları ile ABD’nin bölgede yok sayılması ve üslerin dahil bütün dünyada
yaptıkları ile ilgili meclis kararlarının eşdeğer uygulamalarla karşılık bulması,
Bölgemizde ve dünyada Türkiye-Rusya-İran üçgeni ile dünya beşlisi yerine
1-3-1 (ABD- (RUSYA-TÜRKİYE-İRAN) ÇİN) yapısı ile şekillenme,
ABD’nin dünyadaki ülkelerin gelişmeleri,büyümelerine karşı duyarsız kalması
ve hala kendini güçlü olarak kabul ettirme gayretlerinin devam etmesi,
Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren çok kutuplu dünya düzeninden
yana tavır alması ile başlayan süreç ve ABD rahatsızlıkları,
Kenar kuşak politikasında en güçlü müttefiki olan Türkiyeyi kaybeden ABD’nin
Balkanlar,Ortadoğu,Afrika ve Orta Asya’da rahat hareket edebilme yetisini
kayıp edeceğini,
ABD Türkiye’ye karşı aldığı bütün yaptırımlarla
Çnı̇’in batıya doğru ilerlemesinin önünü açacağını,
Rusyanın ise güneye doğru ilerlemesinin önünü açacağını anlaması gerekir
Küresel liderlik kazançlarının büyük bölümünü kayıp etme ve geriye dönüşün
başladığını gören ABD finans ve üretimi kayıp noktasına gelmesi,geriye
dönüşle beraber kayıp etmeye başladığı dönemde TÜRKİYE’yide kaybetmesi
ile hız kazanacaktır.
Öğrenilmesi gereken
Dünkü devletlerin tarihlerinin olmadığı
Geçmişi olan devletlerin dünkü devletlere tarihinden devlet yönetimi ile ilgili
dersler verdiğidir.