Çarşamba , 1 Nisan 2020
Anasayfa / GENEL / SÖMÜRGECİLERİN YENİ SÖMÜRGECİLİK VE LİDERSİZ AYAKLANMA STRATEJİLERİ…
Dr.Mehmet BOZKUŞ Siyaset Bilimci

SÖMÜRGECİLERİN YENİ SÖMÜRGECİLİK VE LİDERSİZ AYAKLANMA STRATEJİLERİ…

Dr.Mehmet BOZKUŞ
Siyaset Bilimci

Küresel güçlerin sahip oldukları dünyadaki konumlarının bu gün tartışılır hale
geldiği,konumlarını kaybetme döneminden geçerken Ortadoğu baharlarla
başlayan,rakip ülkeleri çevreleyen doktrinlerle müttefik ve stratejik ortaklık
yapılan ülkelerin terk edilip vekil terör gruplarının veya yönetimlerine hakim
oldukları ülkelerle beraber yürüdükleri , demokrasi ve halkın tercihlerinin
kendilerine göre yok sayıldığı kendi atadıkları sözde ünvanlar vererek beraber
yol yürüme stratejileri ile uluslararası hukuka aykırı yeni bir anlayışla karşı karşıyayız.
Latin Amerika ülkelerinde baş gösteren iç ayaklanma benzeri protesto
gösterileri ile KAOS VE KARIŞIKLIK stratejisi olarak emperyalizmin yeni
sömürge sistemi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.
Teknolojiyi çok iyi bir istihbarat verisi olarak kullanan gelişmiş ülkeler hedef
ülkeleri buradan hedefine alarak toplumlar üzerinde etki, uygulama , kafa
karışıklığı, yanlış bilgilendirme ile toplulukları yöneterek eylemlere geçme ve
sahaya inilerek uygulama çağrıları ile yönlendirmektedir.
Kaos ve karışıklık ortamı üzerinden yeni hedefleri olan yeni sömürgeci
planları dahilinde ülkeleri ele geçirme ve yönetme politikalarına göre;
Dünyada ki bölgelere göre plan ve politikalar üreterek ,ülkelerin benliklerine
uygun ancak benliksiz yapılar oluşturma,
Kültürlerine uygun söylemler ile kültürlerini yok etme ve kültürsüz bırakma,
Devlete sahip olmak ancak yönetimlerde olmamak,
Silahlı Kuvvetlerinin var olmasına karşı çıkmamak ancak etkisiz ve yetersiz
bırakmak,
Üniversiteleri bilgi üretmeyen veya ürettiği bilgileri kendi ülkelerine aktarmak,
Toplumları bilinçlendirmemek,
Toplumsal eylem planları yaparak düşman grupları gerektiğinde dost
gerektiğinde düşman olarak yapılandırmak,
Etnik ayrımcılık ve ayrışım politikaları üretmek uygulamak,
Sosyo ekonomik yapıları birbirine karşı karşıt eylem yapıları haline getirmek,
Eğitim ve Öğretim sistemlerini kontrol altına almak,
Bilim, Bilgi, Bilinçlendirme ve yönlendirmeler ile yönetme
Otonom bilgi çağı ile insan düşünce sistemlerini etki altına alma,
İdeolojileri yok etme ve ideolojisiz toplumlar yaratma
Manevi değerler üzerine karışık bilgi, analiz ve değerlendirmeler yaparak
kitleleri etkileme,
Tiyatro ve diğer shanesel oyunları yazarak ve oynayarak gerçek dışı olayları
gerçek gibi gösterme,
Yalanları doğru gösterme, doğruları yalan gösterme
Gerçeklerden uzaklaşma ve hayal dünyasında toplumları yaşatma,
Umut ve Umutsuzluk dengesi oluşturma
Eğitimli genç nüfusları etkileme,
Hayranlık politikası üretme,
Kaliteli insan kaynağı göçünü sağlama
Beyin göçü politikası ile insanların kendi ülkelerine değil sömürgeci sisteme
çalışmalarını sağlayacak imkanları yaratarak gelecek liderleri yönetme ya da
yok etme ve kendine biat etme anlayışına hakim kılma,
Sosyal medya politikaları ile iletişimsiz toplumlar yaratma,
Olaylara karşı tepki vermeyen değerlerini savunmayan sadece kendi varlığı
için yaşayan nesiller oluşturma
Ekonomi üzerinden toplumları yönlendirmeler yaparak satın alma
Sömürgeci devletlerin hedeflerinden asla vazgeçmeyecekleri gelişmekte olan
ülkeler tarafından iyi bilinmesi gerektiği bu nedenle karşılarına her dönemde
yeni stratejiler ile çıkacakları bu ülkeler tarafından iyi bilinmelidir.
Yeni stratejileri olarak lidersiz ülkeler yaratarak güçlü liderlerde yoksun
bırakma politikaları ile devletlerin değerli kaynaklarını zayıf devlet
yönetimlerini baskı altına alma, yaptıkları ile korkutarak yok etme vs tehditler
ile kendilerine bağlı ülkeler haline getirme politikalarını bu gün açık olarak
uygulama yönüne girdiklerini görmekteyiz.